Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Tuncay HAZIROLAN
Kongre Başkanı

 

Dr. Can ÇEVİKOL
Kongre Başkan Yardımcısı

 

Dr. Pınar N. KOŞAR
Kongre Genel Sekreteri

 

Dr. M. Fazıl GELAL
Kongre Mali Sekreteri

 

Dr. Muzaffer BAŞAK
Ş. Mehmet ERTÜRK
Tamer KAYA
Ülkü KERİMOĞLU
İ. Şebnem ÖRGÜÇ