6 Kasım 2019

6 KASIM 2019, ÇARŞAMBA
  Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon A Salon D
  Baş-Boyun Radyolojisi Onkolojik Görüntüleme
Kamil Karaali,
Ayça Akgöz Karaosmanoğlu
Kas-İskelet Radyolojisi
İlk Göz Ağrısı: Direk Grafiler
H. Tuba Sanal,
Polat Koşucu
Meme Radyolojisi Meme Görüntülemede Tanı Doğruluğumuzu Nasıl Arttıralım?
Pınar Balcı,
Gül Esen İçten
Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
İnteraktif Oturum
Tamer Kaya,
Çınar Başekim
Abdomen Radyolojisi Sözel Sunum Oturumu
Yıldıray Savaş, Cemil Gürses
Vücut Radyolojisi Sözel Sunum Oturumu
Elif Ergün, Banu Topçu Çakır 
Görüntüleme Bilişimi Çalıştayı
Hasan Yiğit, Mustafa Özmen
08.30-08.50 Kafa Tabanı Tümörlerinde Radyolojik Ayırıcı Tanı
Nafi Aygün
İyi Huylu Kemik Tümörleri
Remide Arkun
Mamografi
Sibel Kul
Röntgen
Gökçe Kaan Ataç
SS-009 Ural Koç
SS-010 Ayşegül Gürsoy Çoruh
SS-011 Nur Betül Ünal Özdemir
SS-012 Abdurrahim Dusak
SS-013 Hadi Sasani
SS-014 Aykut İnsan
SS-015 Berrin Erok
SS-016 Gizem Açıkel Dündar
SS-017 Onur Yılmaz
SS-018 Şehnaz Evrimler
SS-019 Kemal Murat Haberal
SS-020 Ela Kaplan
SS-021 Türkan İkizceli
SS-022 Bahadır Reis
SS-023 Abdullah Yakupoğlu
SS-24 Çağrı Erdim

SS-025 Gökhan Kahraman
SS-026 Arzu Turan
SS-027 Fadime Güven
SS-028 F. Fatma Görgülü
SS-029 Elif Peker
SS-030 Uğur Kesimal 

SS-031 Bircan Alan
SS-032 Yasemin Gündüz
SS-033 Aykut İnsan
SS-034 Ömer Özçağlayan
SS-035 Uğur Gülsaran
SS-036 Yasemin Durum Polat
SS-037 Bedriye Koyuncu Sökmen
SS-038 Okan İnce
SS-039 Ela Kaplan

08.30-09.00

Temel Algoritmalar
M. Alper Selver

08.50-09.10 Dil ve Ağız Tabanı Tümörlerinde Cerrahi Öncesi ve Sonrası Görüntüleme
Nafi Aygün
Kötü Huylu Kemik Tümörleri
Nil Tokgöz
USG
Gül Esen İçten
Skopi
Gökçe Kaan Ataç

09.00-09.30

Yapay Sinir ağları ve Derin Ağlar
M. Alper Selver

09.10-09.30 Baş-Boyun Kanserlerinde TNM Güncellemesi
Can Karaman
Üst Ekstremite Travmaları
Üstün Aydıngöz
MRG
Nermin Tunçbilek
BT’de
Gökçe Kaan Ataç

09.30-10.00

Roc Analizi
Utku Şenol

09.30-09.40 SS-001 Hande Melike Halaç SS-003 Ali Balcı SS-005 Zafer Demir SS-007 Türkan İkizceli  
09.40-10.00 Baş-Boyun Kanserlerinde Cerrahi-Radyoterapi Sonrası Yanıt Değerlendirme
Elif Bulut
Alt Ekstremite Travmaları
Zeynep Maraş Özdemir
Memede Tanısal Girişimsel İşlemler
Nermin Tunçbilek
BT Teknolojisinde Yenilikler
Atilla Arslanoğlu

10.00-11.00

Hakem ve Yazarlarla DIR: Nasıl İlerleyelim?
İnteraktif Oturum
Mustafa Seçil,
Barbaros Çil

10.00-10.10 SS-002 M. Sedat Durmaz SS-004 geri çekildi SS-006 Savaş Hereklioğlu SS-008 M. Ruhi Onur  
10.10-10.30 Baş-Boyun Kanserlerinde İmmünoterapi Sonrası Yanıt Değerlendirme
Ayça Akgöz Karaosmanoğlu
Alt Ekstremite Fiksatör-Protezleri
H. Tuba Sanal
Neoadjuvan Kemoretapi,Meme Koruyucu Tedavi ve Mamoplasti Sonrası Değerlendirme
Pınar Balcı
Difüzyon MRG’de Son Yenilikler
Nail Bulakbaşı
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU
Extreme Magnetic fields in Pursuit of Understanding Human Brain Function and in health and Disease
Kamil  Uğurbil
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Nöroradyoloji&Pediatrik Radyoloji Birleşik Oturum
Abdulhakim Coşkun,
Özgür Öztekin
Abdomen Radyolojisi Karaciğer
Murat Danacı,
Canan Altay
Baş-Boyun Radyolojisi
İrfan Çelebi,
Deniz Cılız
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Hasan Yiğit,
Nail Bulakbaşı
Proje Oturumu
Pınar N. Koşar, Okan Akhan
  Akılcı İlaç Sunumu
13.30-13.50 Neonatal Nörogörüntülemeyi Nasıl Yapalım? Pre-term ve Term Hasarın Olgu Temelli Gözden Geçirilmesi
Aylin Tekeş
Akut Karaciğer Yetmezliğinde Görüntüleme
Ayşe Erden 
Servikal Lenfadenopatiye Yaklaşım
Suzan Şaylısoy
MRG’de Görüntünün Oluşması
Banu Topçu Çakır
Araştırma Projesi Yazmak Zor Değil!
Ergin Atalar
 Akılcı İlaç Sunumu
M. Ruhi Onur
13.50-14.00 SS-043 Şadan Tutuş SS-041 Diğdem Kuru Öz SS-040 M. Bilgin Eser SS-045 Mehmet Koçak  
14.00-14.20 Pediatrik Serebral Travmalara Güncel Yaklaşım
Özgür Öztekin
Karaciğerde Perfüzyon Anormalliği: Normal mi Anormal mi?
Deniz Akata
Ektrakraniyal Kraniyal Sinirlerin Yüksek Rezolüsyonlu Görüntülemesi
Nafi Aygün
MRG Sekans Optimizasyonu
Hasan Yiğit
Hayatımız Proje! Proje Yönetimi
Savaş Şakar
14.20-15.00 Pediatrik Beyin Tümörlerinin Pratik Gözden Geçirilmesi: DSÖ 2016 Güncellemesi
Aylin Tekeş
Portal Alandan Kaynaklanan Hepatik Lezyonlar
Mecit Kantarcı    
Klinisyenle Olgu Tartışması Baş-Boyun Radyolojisi MRG Artefaktları ve Sorun Giderilmesi
Banu Topçu Çakır
14.20-14.40 Baş-Boyun
İrfan Çelebi ve Günter Hafız
14.40-15.00 Çocukluk Çağında Sella ve Hipofiz Lezyonlarında Görüntüleme
Ahmet Sığırcı
Karaciğerde Üç Tanı ve Ayırıcı Tanıları: HCC, KCC, Metastaz?
Murat Danacı
MRKP
Ayşe Erden 
Tartışma
14.50-15.00 SS-044 Aynur Azizova SS-042 M. Hakan Pıçak Tartışma SS-046 Umut Erdem SS-047 Okan İnce
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
  Nöroradyoloji
Cem Çallı, Fazıl Gelal
Kas-İskelet İncelemelerinde Güncel Yaklaşımlar
Polat Koşucu,
Nuran Sabir
Akciğer Grafisi
Macit Arıyürek,
Baki Hekimoğlu
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
F. Demir Apaydın,
Okan Akhan 
Dergi Oturumu
Mustafa Seçil
   
15.30-15.50 Serebral Venöz Sistem Hastalıklarında Görüntüleme
Osman Kızılkılıç
Tümörde Difüzyon ve Perfüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme Kullanımı
F. Bilge Ergen
Akciğer Grafisini Değerlendirme ve Yorumlama
Hüdaver Alper
Böbrek Tümörlerinde Görüntüleme
Canan Altay

15.30-15.50

Etik Kurullar Araştırma Tasarımına Neden Karışır?
Mutlu Hayran

15.50-16.10 Erişkin Glial Tümörler
Nail Bulakbaşı
3T MR: Kas-İskelet Görüntülemesinde Gerekir mi?
Üstün Aydıngöz
Lateral Akciğer Grafisi
Macit Arıyürek
Böbreğin Kistik Lezyonları: İnteraktif
F. Demir Apaydın

15.50-16.10

Araştırmalarda Örnekleme ve Randomizasyon
İlker Ercan

16.10-16.20 SS-048 geri çekildi SS-049 Zeycan Kübra Cevval SS-050 Hakkı Çelik SS-051 Yeliz Gül
16.20-16.40 Glial Tümörlerde İntraoperatif Değerlendirme
Yusuf Öner
US Elastografisi
Ali Balcı
Akciğer Grafisinde Kör Noktalar
Ragıp Özkan
Gebe Hastada Radyolojik Yöntem Seçimi
Hatice Öztürkmen

16.10-16.30

Bilimsel Yayın Serüvenimiz
Mustafa Seçil

16.40-17.00 Glial Tümörlerde Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
Ömer Kitiş
Kemik Kalitesini Etkileyen Patolojiler
Nuran Sabir
Toraks Radyolojisinde Karşılaşılan Varyasyonlar Gamze Durhan Üriner Sistemde Difüzyon MRG Gökhan Pekindil

16.30-16.40

SS-052 Uğur Kesimal

16.40-17.00
Tartışma
  KAHVE MOLASI
  Nöroonkolojik Tedavi Sırasında Görüntüleme
Ömer Kitiş,
Özlem Alkan
Acil Radyoloji
Elif Ergün, M. Ruhi Onur
Abdomen Radyolojisi
Selma Uysal Ramadan, Mustafa Harman
PANEL: MADE IN TURKEY
Moderatör:
Mustafa Özmen
Meme Radyolojisi Sözel Sunum Oturumu
Serap Gültekin, Şebnem Örgüç
   
17.30-17.50 Kemo/radyoterapi Almış Beyin Görüntülemesi
Anıl Özgür 
Acil Bölümlerinde Torako Abdominal Dual  BT Uygulamaları
M. Ruhi Onur
Hepatobilyer Enfestasyonlar
Adnan Kabaalioğlu

17:30-17:50

Türkiye’de Radyoloji Endüstrisi
İbrahim Bekar

SS-056 Nazmi Kurt
SS-057 İ. Şebnem Örgüç
SS-058 Elif Peker
SS-059 M. Esra Kadıoğlu
SS-060 Işıl Yıldız
SS-061 Türkan İkizceli
SS-062 Ömer Öztekin
SS-063 Aslıhan Semiz Oysu
SS-064 Muhammed Tekinhatun
17.50-18.00 SS-053 Mete Özdikici SS-054 Hale Turnaoğlu SS-055 Ümit İpeksoy

17:50-18:10

Türkiye’de Radyoloji Teknolojileri AR-GEsi
Ergin Atalar

18.00-18.20 Kompresif Miyelopati
Özlem Alkan
Abdominal Travma Dışı Aciller
Selçuk Parlak
Abdominal Duvar Lezyonları
F. Demir Apaydın
18.20-18.40 Onkolojik Hastalarda Spinal Görüntüleme
Yeliz Pekçevik
Abdominal Travmatik Aciller
Selçuk Parlak
Peritonda Üç Ana Tanı: Tüberküloz, Mezotelyoma, Peritoneal Metastaz
Mustafa Harman

18:10-18:40

TARTIŞMA